June 27th, 2019
  zmiany w kredycie hipotecznym

  Zmiany w kredytach hipotecznych w 2013 roku

  Ostatnio sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nie należy do najlepszych, a to wszystko z powodu wprowadzenia istotnych ograniczeń na ich udzielanie. Łatwiejszy dostęp do nich ma znowu zostać wprowadzony w lipcu 2013 roku, ale oprócz tego w prawie kredytowym wejdą nowe regulacje.

  W roku kalendarzowym 2013 mają wejść istotne zmiany. Nowelizacja prawa kredytowego zakłada nowy sposób naliczania marży. Jest ona w zasadzie zabezpieczeniem banku przed ponoszonym ryzykiem, związanym z udzielonym kredytem. Dlatego też im odzyskanie pieniędzy podlega większemu ryzyku, tym bank nakłada na kredytobiorcę większą marżę. Czasami zasady jej naliczania nie są adekwatne do konkretnej sytuacji danego klienta, wobec czego ponosi on niepotrzebne koszty. Aby wyeliminować takie sytuacje Komisja Nadzoru Finansowego chce oprzeć zasady naliczania marży na podstawie uzyskiwanych przez klientów dochodów. Wprowadzając takie zmiany, spora część klientów może zyskać na poprawie zdolności kredytowej. Kolejną zmianą będzie także i taka, że zdolność kredytowa danego klienta będzie liczona na znacznie dłuższy okres czasu niż miało to miejsce dotąd. Ten wydłużony czas będzie zawsze brany pod uwagę przez bank, nawet pomimo tego że kredyt klient będzie chciał wziąć na znacznie krótszy okres. Jest to dość istotne, ponieważ decydując się na kredyt rozłożony na dłuższy okres czasu można liczyć na wyliczenie przez bank niższej miesięcznej raty. Przełoży się to na realną wysokość kredytu, który może zostać udzielony na znacznie większą kwotę. W planach KNF jest także obniżanie stóp procentowych, co istotnie wpłynie na obniżenie oprocentowania kredytu.

  Dzięki wprowadzeniu nowych zmian w polityce kredytowej jest szansa ponownego rozruszania rynku kredytów hipotecznych. Za sprawą tych działań znowu może zwiększyć się ilość zawieranych kredytów na mieszkania, co byłoby ratunkiem dla deweloperów.

  Zaciskanie pasa okazało się być problemem dla rynku kredytowego

  Ekologiczne podejście się opłaca

  Leave a comment