czy bank może wymagać podpisania weksla

Dodatkowe zabezpieczenie banków przy kredycie hipotecznym

Banki coraz ostrożniej podchodzą do udzielania kredytów hipotecznych, ponieważ zabezpieczenie w formie hipoteki nie stanowi już dla nich tak dobrej gwarancji wypłacalności. Wraz z pogorszeniem się sytuacji finansowej i ...