July 3rd, 2022
  Pink Piggy Bank On Top Of A Pile Of One Dollar Bills

  Kredyty studenckie, co trzeba o nich wiedzieć

  Kredyt studencki należy do kredytów preferencyjnych, czyli jest on udzielany na specjalnych, korzystnych warunkach. Wynika to z tego, że kredyt ten posiada dofinansowanie udzielane przez państwo, więc naprawdę jest korzystnym rozwiązaniem finansowym.

  O kredyt studencki mogą się starać studenci każdego typu studiów, niezależnie od tego czy są one dzienne, zaoczne, czy też doktoranckie. Warunek jest jeden – należy starać się o kredyt przed ukończeniem 25 roku życia. Jak co roku dokumenty można składać do banków od 1 października do 15 listopada. Wśród nich musi się znaleźć: wniosek, potwierdzenie dochodów rodziny,  zaświadczenie z uczelni, potwierdzające uczęszczanie na studia, dokumenty wymagane przez bank do potwierdzenia zdolności kredytowej. Nie każdy bank udziela kredytu studenckiego, dlatego też odpowiednio wcześnie należy sprawdzić, które banki podpisały umowy z BGK.W tym roku kredytów z dofinansowaniem państwa udzielają banki: PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A., SGB Bank, Bank PBS. Każdy student starający się o kredyt, musi wiedzieć, że na każdy etap edukacji należy składać nowe wnioski, czyli na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie, składa się osobne wnioski. Oprócz tego nie każdy student będzie mógł otrzymać taki kredyt, co jest uzależnione od wysokości dochodu przeliczanego na jedną osobę. W tym roku obowiązuje kwota 2300 zł na jednego członka rodziny. Jeśli bank pozytywnie rozpatrzy taki wniosek, wtedy wypłacane są pieniądze w 10 transzach podczas całego roku akademickiego. Tym sposobem co miesiąc wpływa na konto studenta 600 zł. Najważniejsze w tym kredycie jest to, że jego spłata rozpoczyna się dopiero po upływie 2 lat od zakończenia studiów. Niezwykle korzystne jest również to, że kredyt staje się oprocentowany dopiero podczas jego spłaty, więc wysokość odsetek jest bardzo niska. W tym roku wynosi ono tylko 1,38%, co jest kilkakrotnie niższym oprocentowaniem niż to naliczane do zwykłego kredytu gotówkowego. Kredyt studencki jest produktem, który udzielany jest na bardzo prostych zasad, w związku z czym trudno dopatrzyć się tu ukrytych kosztów lub zapisów niezgodnych z prawem. Zasady udzielania takiego kredytu są w każdym banku takie same, ale już warunki obsługo kredytu mogą się pomiędzy sobą różnić. Oprocentowanie jest wartością odgórnie ustaloną, ale w skali roku może ulec zmianie, bo liczone jest na podstawie zmiennych stóp procentowych. Banki udzielające kredytu studenckiego raczej nie pobierają opłaty za rozpatrzenie wniosku, ale już za przelanie środków na rachunek studenta, niektóre z nich pobierają opłaty. Tak też prowizja od przekazania pieniędzy wewnątrz banku pobierana jest przez PKO Bank Polski w wysokości 0,5%-1%, SGB Bank 0,75% oraz przez Bank PBS. W przypadku przelania pieniędzy na rachunek do obcego banku jest pobierana prowizja w wysokości 2% w PKO, 0,5% w Banku Pekao, 0,75% w SGB Banku oraz 1% w Banku PBS. W zasadzie są to jedyne koszty związane z posiadaniem tego kredytu. Opłaty te pobierają banki za każdym razem, gdy dochodzi do przelania pieniędzy na konto studenta. Kredyt ten może być jeszcze tańszy, jeśli student uzyska dobre wyniki w nauce. Kończąc studia z wynikiem wliczającym się do 5% najlepszych absolwentów, można uzyskać umorzenie aż 20% kredytu. To bardzo dużo, dlatego warto się starać i studia ukończyć z jak najlepszym wynikiem, bo wtedy te 20% kredytu pokryje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Kredyt studencki to kredyt o naprawdę korzystnych warunkach. Wielu studentów z niego korzysta, przeznaczając przyznane w nim środku na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów lub też na rozpoczęcie swojej własnej działalności zaraz po studiach. Warto z tego kredytu skorzystać, ponieważ udzielany jest na jasnych zasadach, a przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo tani kredyt.

  Promocyjny kredyt odnawialny w koncie osobistym w mBanku – limit na start

  Mini Ratka w PKO Banku Polskim

  Leave a comment