June 11th, 2023
  aktywa płynne

  Kredyt zabezpieczony aktywami płynnymi w BZ WBK

  Banki bardzo chętnie udzielają kredytów i wcale nie muszą być one zabezpieczone hipoteką. Teraz istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu, którego zabezpieczeniem będą pieniądze na lokatach czy też bony skarbowe.

  Tego typu kredyty są coraz bardziej popularne, jak również banki chętnie zaczynają je przyznawać coraz większej liczbie klientów. Wśród najpopularniejszych ofert znajduje się oferta Banku Zachodniego WBK, w której można skorzystać z kredytu gotówkowego zabezpieczonego aktywami płynnymi. Kredyt w tej ofercie przyznawany jest na dowolny cel i bank nie pyta na co zostaną spożytkowane przyznane środki. Kredyt zabezpieczony aktywami płynnymi bank przyznać może nawet na okres trwający 60 miesięcy, czyli 5 lat, więc jest to dość atrakcyjna oferta. W zależności od tego ile mamy zgromadzonych środków na aktywach, bank może przyznać w kredycie od 65 do 90% ich wartości. Bank Zachodni WBK oczywiście udziela kredytu najchętniej osobom, które posiadają zdeponowane oszczędności w formie produktów finansowych oferowanych przez BZ WBK. Przede wszystkim respektowane są terminowe lokaty w złotówkach oraz obcych walutach założone w BZ WBK, pieniądze na koncie oszczędnościowym w złotówkach, środki zdeponowane na rachunku kaucji w zł i walutach obcych, bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa, znajdujące się na rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim BZ WBK. Pod uwagę są brane także niektóre fundusze inwestycyjne ARKA. Oczywiście każda z powyższych form oszczędzania musi być prowadzona w BZ WBK, aby bank mógł w prosty sposób sprawdzić i ewentualnie ściągnąć zabezpieczenie kredytu w razie pojawienia się braku płynności finansowej i kredytobiorcy.  Posiadając takie zabezpieczenie można w stosunkowo prosty sposób dostać ten kredyt. Wystarczy udać się do najbliższego oddziału banku i złożyć wniosek o kredyt. Niezbędny do tego będzie  dowód osobisty, jak również dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego przez bank zabezpieczenia finansowego. Oprócz tego konieczne będzie wypełnienie oświadczenia o dochodach. Po złożeniu tych dokumentów bank ma czas na wydanie decyzji, czy kredyt zostanie udzielony czy też nie. Jeśli kredyt zostanie przyznany, wtedy za udzielenie kredytu bank pobierze przynajmniej 1% kredytu, ale nie mniej niż 50 zł. W tym kredycie rzeczywista stopa oprocentowania wynosi 10,75%, a oprocentowanie stałe jest na poziomie 8,99%.

  Kredyt można dostać coraz łatwiej, pod warunkiem, że spełnia się stawiane przez bank wymagania. Niestety czasami są one bardzo wygórowane. W tej ofercie kredytu, z pewnością dostaną go ci, którzy posiadają spore oszczędności i przeznaczą je na zabezpieczenie przyznanych pieniędzy w kredycie.

  Wakacyjne kredyty mogą nie być takie atrakcyjne

  Kredyt na zakup papierów wartościowych

  Leave a comment