June 11th, 2023
  euro

  Kredyt to zobowiązanie bez odwrotu?

  Wiele osób bywa w takiej sytuacji, że musi podjąć decyzję o zaciągnięciu kredytu lub zobowiązania finansowego. Czasami jest to podyktowane poważnymi sprawami wymagającymi posiadania sporej gotówki, a czasami chęcią wydania pieniędzy na przyjemności. W tym drugim przypadku bardzo często po zaciągnięciu kredytu przychodzi opamiętania, ale czy nie jest już za późno?

  Zgodnie z prawem nie, ale tylko pod warunkiem, że nie upłynęło więcej jak 14 dni. Nowelizacja ustawy o umowach kredytowych przewiduje, że każdy klient banku, który zawarł umowę kredytową ma prawo od niej odstąpić, ale do 14 dni. Nie jest wtedy nawet konieczne podawanie przyczyn rozwiązania umowy, ale musi być wtedy złożone specjalne oświadczenie, którego druk udostępnia dany bank. Jest to w większości przypadków podstawą do złożenia rezygnacji z umowy. Osoby, które kredyt wzięły przez internet, dla własnego bezpieczeństwa powinny takie oświadczenie wysłać listem poleconym, aby mieć potwierdzenie swojej rezygnacji. Jest na to 14 dni, a po wysłaniu takiej pisemnej rezygnacji należy jak najszybciej zwrócić pożyczone pieniądze, pamiętając że należy doliczyć także odsetki za czas od wypłaty kredytu do jego spłaty, czyli okres korzystania z kredytu. Ustawowo klient ma czas na zwrot pieniędzy do 30 dni, ale zrobić to powinien jak najszybciej. Rozwiązanie umowy o kredyt nie powinno wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów, a wręcz przeciwnie. Przede wszystkim to bank będzie zobowiązany do oddania poniesionych kosztów, na które składa się prowizja, koszt ubezpieczenia i wszelkie inne koszty okołokredytowe czy manipulacyjne. Trzeba wiedzieć, że zwrotowi nie podlegają poniesione opłaty przygotowawcze. Wszystkie te postanowienia i tryby postępowania w danym przypadku powinny być dokładnie opisane w umowie kredytowej, którą zawsze należy bardzo dokładnie przeczytać i zapoznać się ze wszystkimi jej warunkami.

  Dlatego też każdy, kto chce skorzystać z oferty kredytowej, powinien bardzo dokładnie zapoznać się z jej pełną ofertą. Niezbędne będzie dogłębne sprawdzenie zapisów, jakie zawarte są w umowie, ponieważ to właśnie one regulują wiele kwestii związanych z kredytem. Przydatne może okazać się także spotkanie z doradcą finansowym, który będzie mógł zwrócić uwagę na wiele dodatkowych aspektów, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

  Kredyt bez odsetek? Możliwe czy nie?

  Szybka spłata kredytu, to czysty zysk

  Leave a comment