June 10th, 2023
  umowa w biurze

  Jakie prawa ma osoba starająca się o kredyt?

  Zaciągnięcie kredytu to już poważne przedsięwzięcie finansowe, które zobowiązuje na wiele lat. Dlatego też należy bardzo starannie przeanalizować różne oferty kredytów, jak również spotkać się z doradcami finansowymi, którzy będą mogli wskazać najlepsze z dostępnych rozwiązań finansowych. Pamiętać trzeba, że kredytobiorca nie ma tylko obowiązków, ma także swoje prawa, dlatego też bardzo ważne jest to, aby dobrze zapoznać się z warunkami umowy kredytowej. Przede wszystkim zgodnie z prawem każdy, kto chce wziąć kredyt ma możliwość zrezygnować z niego. Jest to możliwe, jeśli złoży się odstąpienie od umowy w przeciągu 14 dni. Ważnym prawem jest także to, że w przypadku, gdy bank odmawia udzielenia kredytu, to ma się prawo poznania przyczyny odmowy. Na wyraźną prośbę klienta bank ma obowiązek wskazać przyczynę odmowy. Oprócz tego, jeśli bank wycofa się z danej umowy kredytowej już po wydaniu zgody na przyznanie kredytu, wtedy klient banku może obarczyć go odpowiedzialnością odszkodowawczą w przypadku, gdy zaistnieje sytuacja działająca na szkodę klienta. Jak widać bank także ma pewne zobowiązania i ma obowiązek do ich przestrzegania, dlatego też każde nieuzasadnione wycofanie się przez bank z umowy kredytowej jest powodem do ubiegania się o odszkodowanie. Jak widać bank ma także zobowiązania względem swoich klientów nawet wtedy, gdy rezygnuje on z wykonania postanowień sprecyzowanych w umowie kredytowej.

  Kredyt w obcej walucie nadal opłacalny?

  Uwaga! Dopłaty do programu „Rodzina na swoim” można stracić!

  Leave a comment