June 11th, 2023
  weksel

  Dodatkowe zabezpieczenie banków przy kredycie hipotecznym

  Banki coraz ostrożniej podchodzą do udzielania kredytów hipotecznych, ponieważ zabezpieczenie w formie hipoteki nie stanowi już dla nich tak dobrej gwarancji wypłacalności. Wraz z pogorszeniem się sytuacji finansowej i pojawieniem się problemów z płynnością finansową u wielu klientów, banki chcą się lepiej zabezpieczyć, aby w razie problemów od razu mogły odzyskać swoje pieniądze.

  Ostatnio coraz więcej kredytów hipotecznych jest dodatkowo zabezpieczanych wekslami. Ich największą zaletą – oczywiście z punktu widzenia banku – jest to, że są one wystawiane in blanco. Oznacza to tyle, że w razie pojawienia się problemów z wypłacalnością, bank rozwiązując umowę ze swoim klientem, może od razu do takiego weksla wpisać kwotę, jaką realnie zobowiązany jest oddać klient. Tutaj nie tylko znajdzie się pozostały dług, czyli wartość pożyczonego kapitału, ale także będą tu doliczone odsetki podstawowe oraz karne, jak również doliczone mogą zostać kwoty należne za czynności monitujące spłatę. Z punktu widzenia klienta jest to niekorzystna sytuacja, ponieważ dokument jakim jest weksel, zobowiązuje do praktycznie natychmiastowej spłaty zadłużenia. Toteż jeśli ktoś zdecyduje się na kredyt z zabezpieczeniem w formie weksla, musi koniecznie podpisać dodatkową umowę, która potocznie nazywana jest deklaracją wekslową. W niej zawarte są ważne informacje, dotyczące sposobu oraz okoliczności wypełniania weksla, a co ważniejsze procedury obliczania zaległych należności. Oprócz tego umowa taka reguluje także termin płatności takiego długu, a szczególnie na uwadze trzeba mieć to, że będzie on naliczany od dnia wypełnienia weksla. Do egzekucji przy użyciu weksla dochodzi wtedy, gdy pojawi się brak wpłat zgodnie z terminem spłat kredytu. Wtedy też od razu może dojść do egzekucji długu albo rozpocznie postępowanie nakazowe, które sprowadza się do tego, że bank zgłasza się do sądu o wydanie nakazu zapłaty, który sąd wydaje na podstawie weksla.

  Ta forma zabezpieczenia kredytu przez bank jest bardzo skuteczna, ponieważ jej skuteczność jest bardzo wysoka. Niestety tracić mogą na tym klienci, gdy pojawia się problem z regularnością w spłatach kredytu. Dlatego też każdy kredytobiorca musi wiedzieć, że jeśli tylko podejrzewa możliwość wystąpienia problemów ze spłatą rat kredytu, to powinien natychmiast udać się do banku, aby przeanalizować swoją obecną sytuację finansową oraz prosić o zmianę wartości miesięcznych rat. Jeśli dojdzie do ciągłości w spłacie zobowiązania, wtedy bank już nie chce renegocjować warunków kredytu, lecz od razu przystępuje do procedur egzekucyjnych, co oznacza poważne kłopoty finansowe.

  Polacy nadal są jednymi z najbardziej zadłużonych

  Kredytowe prognozy na 2013 rok

  Leave a comment